Підручники для школи
 
Відділ освіти ДСГП Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
 
Робимо одну справу, працюємо на загальний результат!

Навчально-виховна робота

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ"
                   У 2011 році розпочато науково-педагогічний проект "Інтелект України" , який реалізується на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією.
Мета всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді.
У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:
Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики.
Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.
Вільно спілкуватися іноземними мовами.
Сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»).
Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаймося разом»)
Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.
Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.
І в Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації.
Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.
В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.
Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.
Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.
Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.
За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Дніпропетровської областей та АРК Крим вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.        
З 2014-2015 навчального року проект впроваджується в Вільногірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 на підставі заяв батьків та ініціативи адміністрації закладу.        

  

ВІЛЬНОГІРСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
(ДСГП)
Відділ освіти
НАКАЗ

24.03.2014 року                           м. Вільногірськ                              № 32-ЗД-14

Про впровадження науково-педагогічного

проекту «Інтелект України» в практику

роботи загальноосвітніх навчальних

закладів м. Вільногірська

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 № 797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України», на підставі листа Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 11 березня 2014року № 240 щодо надання дозволу на відкриття першого класу у 2014-2015  навчальному році за проектом «Інтелект України», заяв батьків майбутніх першокласників та з метою створення передумов для формування соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення та  здатної до самоактуалізації в професійній, соціальній й особистісній сферах

НАКАЗУЮ:

1. Спеціалісту І категорії відділу освіти ДСГП (Дон І.А.):

1.1. Забезпечити організацію діяльності керівника і педагогічних працівників Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області з реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначеного наказами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 14 липня 2011 року № 790 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України», від 10 липня 2012 року № 797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України» на базі одного класу з 2014-2015 навчального року.

1.2. Інформацію щодо формування класу, який працюватиме за проектом «Інтелект України» розмістити на веб-сайті відділу освіти ДСГП.

2. Комунальному закладу «Міський методичний центр» (Маркіна О.М.):

2.1. Створити умови для впровадження в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за ініціативою Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5.

2.2. Організувати науково-методичний супровід впровадження в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за ініціативою загальноосвітніх навчальних закладів.

2.3. Сприяти підготовці відповідних документів навчального закладу, що планує взяти участь у науково-педагогічному проекті «Інтелект України».

3. Директору ЗОШ № 5 (Крижан Т.М.):

3.1. Забезпечити проходження визначеними педагогічними працівниками ЗОШ відповідних тематичних курсів  з метою підготовки до роботи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

3.2. Створити психолого-педагогічну комісію для відбору дітей до класу, що працюватиме за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та затвердити її склад наказом директора за погодженням з радою навчального закладу.

3.3. Провести конкурсний відбір учнів до 1 класу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та Умов конкурсного приймання учнів до  класів,  що працюють  за науково – педагогічним  проектом «Інтелект України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від  10 липня 2012 року № 797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України» в період з 1 квітня до 1 червня 2014 року.

3.4. На підставі рішення  психолого-педагогічної комісії,  при наданні відповідних документів (копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка) зарахувати учнів до проектного 1 класу  2014-2015 навчального року наказом директора ЗОШ.

3.5. Організувати забезпечення проектного  класу необхідними технічними засобами навчання, авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, підручники, посібники, зошити на друкованій основі, педагогічні програмні засоби тощо), що реалізують  навчально-виховні завдання науково-педагогічного проекту «Інтелект України» відповідно до вікових можливостей академічно здібних і обдарованих дітей, та мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

3.6. Здійснювати навчально-виховний процес у проектному класі відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від  10 липня 2012 року № 797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

3.7. Розмістити інформацію щодо класу, що працюватиме за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», нормативно-правові документи проекту на веб-сайті навчального закладу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора ДСГП-

начальник відділу освіти                                                                      Л.О. Зіненко